Tomislav Parmać


Obrazovanje

• 2002. – 2008.- Osnovna glazbena škola u Pločama, u klasi prof. Iride Oršulić u Pločama.
• 2008.-2012.- Umjetničku škola Luke Sorkočevića u Dubrovniku, u klasi prof. Marize Petrić
• 2012. – Upisuje Muzičku akademiju sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Maje Bakrač, zatim se na trećoj godini prebacuje u klasu prof. Pavice Gvozdić

• 2018.. – Diplomirao na klavirskom odsjeku Muzičke akademije sveučilišta u Zagrebu.

Vještine

• Iskusan u komponiranju, aranžiranju i priređivanju aranžmana za razne vokalne i instrumentalne ansamble
• Iskusan u izvođenju svih stilova glazbe, korepetiranju raznim vokalnim i instrumentalnim solistima i balerinama i dječjim zborovima
• Višegodišnje iskustvo u radu s računalom i programima za aranžiranje (Sibelius, Cubase)
• Višegodišnje iskustvo u klapskom i zborskom pjevanju, te sviranju u različitim bendovima

Iskustvo

• 2006. Druga nagrada na međunarodnom natjecanju „Daleki akordi“
• 2007. 1. SAMOSTALNI KONCERT u Pločama
• 2008. Druga nagrada na regionalnom natjecanju u Makarskoj
• 2008. Druga nagrada na međunarodnom natjecanju“Daleki akordi“
• 2008. Treća nagrada na natjcanju „Etide i skale“
• 2008.-2016. Samostalni nastupi u Kneževu dvoru u Dubrovniku, Filodrammatici i Circolu u Rijeci, i dvoranama Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu.
• 2009. Druga nagrada na hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u Opatiji- Komorni sastavi (Klavir, flauta, violončelo)
• 2010. Druga Nagrada na hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u Opatiji- Komorni sastavi (Klavir, flauta, violončelo)
• 2011. 2. Samostalni koncert u Pločama
• 2014. Druga nagrada na međunarodnom natjecanju komornih sastava u Majanu (Italija)
• 2014. 3. Samostalni koncert u Pločama
• 2015. Prva Nagrada na državnom natjecanju komornih sastava u Zagrebu
• 2016. Korepetitor i nastavnik klavira u Školi za klasični balet, Zagreb
• 2016 - sada - baletni korepetitor u Kazalištu Komedija
• 2018 - . Profesor klavira u glazbenoj školi Blagoja Berse, Zagreb